Taler

De to dødelige stik

The two deadliest stings in the Bible

by pastor Jon Knudsen denmark

Fire forbrydelser mod menneskeheden. Taler. Jon Knudsen